Bảng báo giá thi công ép cọc bê tông Ly Tâm tại Hà Nội & TPHCM

Bảng báo giá thi công ép cọc bê tông Ly Tâm tại Hà Nội & TPHCM

Bảng báo giá thi công ép cọc bê tông Ly Tâm tại Hà Nội & TPHCM chi phí hết bao nhiêu? Bảng giá vận chuyển bùn ra khỏi công trình thi công ép cọc bê tông là bao nhiêu? Bảng giá Đúc và thi công ép cọc bê tông bao nhiêu tiền một mét dài? Bảng giá cọc bê tông cốt thép chủ 4 phi 14 và phi 16 cho các công trình tại Hà Nội và TPHCM ?

Bảng báo giá thi công ép cọc bê tông Ly Tâm tại Hà Nội & TPHCM

Bảng báo giá thi công ép cọc bê tông Ly Tâm tại Hà Nội & TPHCM chi phí hết bao nhiêu?

+ Nhận khoan và ECBT nhồi với đường kính D300mm  báo giá 280.000VNĐ/md

+ Nhận khoan và ECBT nhồi với đường kính D400mm báo giá 380.000VNĐ/md

+ Nhận khoan và ECBT nhồi với đường kính D500mm báo giá  460.000VNĐ/md

+ Nhận khoan và ECBT nhồi với đường kính D600mm báo giá  620.000VNĐ/md

Bảng giá vận chuyển bùn ra khỏi công trình thi công ép cọc bê tông là bao nhiêu?

+ Đối với cọc bê tông D300 là 20.000đ/m chiều dài cọc BT

+ Đối với cọc bê tông D400 là 25.000đ/m chiều dài cọc BT

+ Đối với cọc bê tông D500 là 30.000đ/m chiều dài cọc BT

+ Đối với cọc bê tông D600 là 35.000đ/m chiều dài cọc  BT

Bảng giá Đúc và thi công ép cọc bê tông bao nhiêu tiền một mét dài?

+ Đúc và ép cọc bê tông cốt thép 200×200 mác 200#: Giá bán cọc ép: 150.000 VNĐ/md

+ Đúc và ép cọc bê tông cốt thép 250×250 mác 250#: Giá bán cọc ép: 220.000 VNĐ/md

+ Đúc và ép cọc bê tông cốt thép 300×300 mác 250#: Giá bán cọc ép: 280.000 VNĐ

Bảng giá cọc bê tông cốt thép chủ 4 phi 14 và phi 16 cho các công trình tại Hà Nội và TPHCM ?

Giá Cọc bê tông có thiết diện 200×200 x 4 Thép chủ ф14 – Giá bán : 105.000đ/md.

Giá Cọc bê tông có thiết diện 200×200 x 4 Thép chủ ф14 – Giá bán : 135.000đ/md.

Giá Cọc bê tông có thiết diện 250×250 x 4 Thép chủ ф14 – Giá bán : 145.000đ/md.

Giá Cọc bê tông có thiết diện 250×250 x 4 Thép chủ ф14 -Giá bán : 165.000đ/md.

Giá Cọc bê tông có thiết diện 250×250 x 4 Thép chủ ф16 – Giá bán : 160.000đ/md.

Giá Cọc bê tông có thiết diện 250×250 x 4 Thép chủ ф16 – Giá bán : 195.000đ/md.

Giá Cọc bê tông có thiết diện 300×300 x 4 Thép chủ ф16 – Giá bán : 240.000đ/md.

Giá Cọc bê tông có thiết diện 300×300 x 4 Thép chủ ф16 – Giá bán : 260.000đ/md.

Giá Cọc bê tông có thiết diện 300×300 x 4 Thép chủ ф18 – Giá bán : 260.000đ/md.

Giá Cọc bê tông có thiết diện 300×300 x 4 Thép chủ ф18 – Giá bán : 290.000đ/md.

Thông tin bảng báo giá ép cọc bê tông Ly Tâm trên mang tính tham khảo!

Ép cọc bê tông tại Gia Lâm dùng cọc nào cho nhà dân?

Nguồn: http://epcocgiarehanoi.com/