Ép cọc bê tông tại Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội công trình có khối lượng 300md và 600md là bao nhiêu?